CattaroSail


CattaroSail

Projekat CattaroSail je osmišljen tako da pruži podršku mladim Kotoranima i Kotorankama da kroz obuku jedrenja na tradicionalan način nauče dosta toga o važnosti tradicionalnih vrijednosti i zanata kao i njihovom očuvanju. Cilj je da se u cijeloj primorskoj Crnoj Gori pokrene i oživi drvena brodogradnja koja je vjekovima stara jer je u davnim vremenima Bokom plovilo na hiljade drvenih jedrenjaka, brodova i barki. Takođe cilj je da se mladi uključe u zdrave načine života i socijalizuju kroz druženje i zabavu. Mladim jedriličarima treba povećati svijest o važnosti očuvanja tradicionalnih vrijednosti. Trajanje realizacije projekta CattaroSail je 10 mjeseci, od jula 2019. godine do aprila 2020. godine.

U toku projekta CattaroSail realizovaće se sledeće aktivnosti:

✓ Promotivne aktivnosti (putem digitalnih i društvenih medija)

✓ Edukacija mladih Kotorana u jedrenju (teorijska obuka u trajanju od mjesec dana, zatim praktična obuka u jedrenju u trajanju od tri mjeseca)

✓ Predstavljanje tradicionalne barke (predstavljanje tradicionalne Barke sa logom Opštine Kotor na lokalnim manifestacijama kao što su Fašinada i Bokeška noć)

✓ Edukacija mladih Kotorana u izradi brodomaketa (u trajanju od dva mjeseca)

✓ Izrada i štampanje studije o jedriličarstvu

✓ Priprema i emitovanje promotivnog videa o istoriji i značaju jedriličarstva

✓ Organizovanje kulturno - zabavnog programa pod nazivom „Dani jedrenja“

✓ Organizovanje regate na tradicionalnim jedrilicama

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu–ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Cilj ReLOaD programa je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu putem osnaživanja civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka. Istovremeno, cilj je i unapređenje podsticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Ovo će biti postignuto primjenom uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta jedinica lokalne samouprave. U Crnoj Gori, aktivnosti ReLOaD programa usmjerene su na jačanje kapaciteta pet lokaknih samouprava: Kotor, Nikšić, Pljevlja, Podgorica i Tivat, koje su odabrane na osnovu kriterijuma za transparentnu raspodjelu javnih sredstava NVO na lokalnom nivou.

Cattro Sail - Započeta prektična obuka mladih Kotrana u jedernju

Projekat "CattaroSail" koji je relaizovan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), počeo je sa realizacijom u avgustu mjesecu, predstavlajnjem tradicionalne barke na menifestaciji "Bokeljska noć".

Tokom septembra i oktobra realizovana je teorijska obuka u jedrenju. Ciljna grupa ovog projekta su mladi Kotorani, ali i ostali gradjani Crne Gore. U narednom periodu u planu je rekalizovanje praktične obuke u jedernju za mlade Kotorane.

Praktična obuka će se odvijati ispred zidine Starog grada Kotora. Aktivnosti koje slijede u okviru projekta "CattaroSail" su i izrada dvojezične studije o jedričarstvu (na Srpskom i Engleskom jeziku), menifestacija koja će biti posvećena jedričarstvu pod nazivom "Dani jedrenja" i regata na kojoj će se takmičiti mladi Kotorani koji su pohadjali obuku u okviru projekata.

Kalafatska radionica Bokovac kao realizator projekata, odaje posebnu zahvalnost Luci Kotor i Pomorskom muzeju u Kotoru koji su dali doprinos i podršku za uspješnu realizaciju svih dosadašnjih aktivnosti.

Bokeljski mediji kao što su "Bokanews", "Radio Kotor", "Radio Dux" blagovremeno su obavještavali gradjane Kotora o svim dogadjajima koji su u toku, ili će biti realizovani u narednom periodu.