NAŠE USLUGE


NAŠI KALAFATI

 

Pero Bokovac


Pero Bokovac je, od Ulcinja do sjevernog Jadrana, jedan od najstarijih kalafata koji još aktivno radi.

Nenad Bokovac


Nenad Bokovac nastavlja tradiciju starog zanata, posebno zaljubljen, u “latinska jedra” i proučavanje tradicionalne gradnje brodova ovoga tipa.